Denní stacionář

 Denní stacionář 

/provoz bude zahájen 3.4.2018/

 

Co si představit pod pojmem „denní stacionář“

Denní stacionář je ambulantní sociální služba, která je poskytována lidem, kteří se z důvodu věku, zdravotního postižení, či dlouhodobého duševního onemocnění neobejdou bez neustálé pomoci jiné fyzické osoby. Tito lidé obvykle bydlí doma s rodinou a do služby docházejí jen na určitou část dne. Blízcí, se kterými bydlí, se o ně chtějí starat, ale aby nemuseli celý svůj soukromý i pracovní život podřídit péči o ně, je zde zřízena tato služba. Umožňuje lidem, kteří jsou závislí na pomoci druhých, žít v jejich přirozeném prostředí a zároveň jejich pečovatelům nadále chodit do práce, či se věnovat jiným aktivitám.

 

Kde se denní stacionář nachází 

Na ulici Smetanova 21, v Bruntále (budova bývalé mateřské školy).

 

Kdy může klient denní stacionář navštěvovat 

Od pondělí do pátku od 7 do 17 hod.

 

Musí klient docházet do denního stacionáře denně? 

Ne. Klient si sám určí, kdy chce stacionář navštívit – denně, některé dny v týdnu, dopoledne, odpoledne apod. Celková délka pobytu v zařízení je zcela individuální.

 

Pro koho je denní stacionář určen 

Pro osoby se zdravotním postižením od 18 let – s chronickým duševním onemocněním, s chronickým onemocněním, se zdravotním postižením, s kombinovaným postižením, s mentálním postižením a s tělesným postižením a také pro seniory. Stacionář je bezbariérový.

 

Stacionář je určen pro občany Bruntálu, ale v případě volné kapacity ho mohou využít i občané přilehlých obcí.

 

Pro kolik klientů je denní stacionář určen 

Okamžitá denní kapacita je 15 osob, ale vzhledem k tomu, že klienti mohou stacionář navštěvovat v různých dnech, může Centrum Pohoda evidovat žádostí mnohem více.

 

Jaké služby denní stacionář klientům nabízí 

Ve stacionáři je klientům zajištěna strava (snídaně, svačina, oběd, svačina), dovoz do stacionáře nebo odvoz ze stacionáře (jen Bruntál; dle požadavku klienta), pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. cvičení paměti, zpívání, rukodělné práce, lehké cvičení apod.) a sociálně terapeutické činnosti (aktivity, které udržují nebo rozvíjejí schopnosti uživatele, především v oblastech sebeobsluhy).

 

Kdo bude péči klientům zajišťovat 

Péči bude zajišťovat 6 zaměstnanců (pečovatelky, aktivizační pracovnice, sociální pracovník, řidič, pracovnice úklidu apod.)

 

Bude se za pobyt ve stacionáři platit? 

Ano, denní stacionář je placená sociální služba. Klienti budou hradit stravu, sociální služby (dle stupně závislosti a počtu strávených hodin a dnů ve stacionáři) a dopravu do stacionáře (pokud o ni bude mít klient zájem) - viz Ceník úhrad.

 

Jak se do stacionáře přihlásit 

Podat si žádost přímo na sociálním úseku Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o., Okružní 1799/16, Bruntál nebo lze „Žádost o poskytnutí sociálních služeb denního stacionáře“ stáhnout na webových stránkách Centra Pohoda www.centrum-pohoda.cz, v sekci „Tiskopisy ke stažení“.

 

V sekci „Tiskopisy ke stažení“ je k dispozici také Ceník úhrad a Vnitřní pravidla pro poskytování sociální služby.

 

Bližší informace lze získat na telefonu:

( 734 417 080 Bc. Marcela Matúšů, ved. soc. úseku

( 720 036 435 Petra Bakalářová, koordinátorka Denního stacionáře

( 720 023 919 Denní stacionář

( 555 530 826 sociální úsek Centra Pohoda

 

Na e-mailu:

stacionar@centrum-pohoda.cz

matusu@centrum-pohoda.cz

molnar@centrum-pohoda.cz

kocar@centrum-pohoda.cz


 

 

 

 

 

 
Partneři Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o.

Město Bruntál Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Moravskoslezský kraj Elim Opava, o.p.s. Domov pro seniory Vrbno