Kulturní život v zařízení

Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o. zveřejňuje na nástěnkách umístěných ve vestibulu a na jednotlivých úsecích přímé péče aktuality a zprávy týkající se chodu zařízení i života uživatelů, jejich příspěvky či informace o nabídce aktuálních volnočasových aktivit. Imobilní uživatelé jsou o všech aktivitách informováni prostřednictvím pracovníků přímé péče. Všichni uživatelé jsou tak pravidelně informováni o možnostech trávení volného času nejen v centru, ale také o kulturních, sportovních a jiných akcích konaných ve městě a přilehlém okolí.

Přestože uživatelé mohou nakládat se svým volným časem dle vlastního uvážení, jsou jim nabízeny aktivity, které organizuje zařízení. Centrum pořádá ve společenském sále  taneční odpoledne s živou hudbou, v rámci mezigenerační spolupráce jsou pravidelně organizována kulturní vystoupení dětí mateřských, základních i středních škol, hudební či jiná vystoupení. Každoročně pořádá zařízení oslavu Dne seniorů, na konci roku Mikulášskou nadílku a Silvestrovskou zábavu,  v případě zájmu organizuje v letních měsících grilování v zahradním areálu centra. Pro uživatele i návštěvníky jsou pořádány bohoslužby v modlitebně.

Při příznivém počasí jsou uživatelé pravidelně vyváženi služebním vozidlem Peuqeot Boxer na výlety, na návštěvu spřátelených domovů, na sportovní klání pro seniory apod.

 

V blízkosti je Centra otevřena pobočka Městské knihovny, kde si mohou uživatelé zapůjčit knihy, časopisy a audio kazety dle vlastního výběru. Při půjčování se řídí výpůjčním řádem a pokyny pracovníka knihovny.

 

K individuálnímu využití volného času uživatelů slouží společenská místnost vybavená knihovnou, barevným televizorem a účelovým nábytkem. K těmto činnostem je zřízen rovněž bufet s posezením. Uživatelé mohou využít také tělocvičnu k individuálnímu cvičení.

 


Ocenění

Značka kvality - Česká kvalita
E-Qalin

Novinky

Den otevřených dveří 11.10.2018

říjen 2018

Centrum získalo dotaci na projekt ,,Kvalitní služby v Pohodě"

Projekt „Kvalitní služby v Pohodě“ reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007573 započal 1. 4. 2018. Jedná se o projekt Ministerstva práce a sociálních věcí, Operačního programu Zaměstnanost.

Vyšel nový Pohodář

8-2018

Nová auta pro Centrum Pohoda

leden 2016

Všechny novinky »Partneři Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o.

Město Bruntál Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Moravskoslezský kraj Elim Opava, o.p.s. Domov pro seniory Vrbno