Kulturní život v zařízení

Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o. zveřejňuje na nástěnkách umístěných ve vestibulu a na jednotlivých úsecích přímé péče aktuality a zprávy týkající se chodu zařízení i života uživatelů, jejich příspěvky či informace o nabídce aktuálních volnočasových aktivit. Imobilní uživatelé jsou o všech aktivitách informováni prostřednictvím pracovníků přímé péče. Všichni uživatelé jsou tak pravidelně informováni o možnostech trávení volného času nejen v centru, ale také o kulturních, sportovních a jiných akcích konaných ve městě a přilehlém okolí.

Přestože uživatelé mohou nakládat se svým volným časem dle vlastního uvážení, jsou jim nabízeny aktivity, které organizuje zařízení. Centrum pořádá ve společenském sále pravidelné taneční zábavy s živou hudbou, příležitostně jsou organizována kulturní vystoupení dětí základních a mateřských škol, hudební či jiná vystoupení. Každoročně pořádá oslavu Dne seniorů, na konci roku Mikulášskou nadílku a Silvestrovskou zábavu, jedenkrát ročně organizuje pro uživatele jednodenní zájezd, v případě zájmu organizuje v letních měsících grilování v zahradním areálu centra. Pro uživatele i návštěvníky jsou pořádány bohoslužby v modlitebně, dle přání dochází farář přímo na pokoje uživatelů.

 

Jedenkrát týdně  je v centru otevřena pobočka Městské knihovny, kde si mohou uživatelé zapůjčit knihy, časopisy a audio kazety dle vlastního výběru. Při půjčování se řídí výpůjčním řádem a pokyny pracovníka knihovny.

 

K individuálnímu využití volného času uživatelů slouží společenská místnost vybavená knihovnou, barevným televizorem, účelovým nábytkem a akváriem. K těmto činnostem je zřízen rovněž bufet s posezením. Uživatelé mohou využít také tělocvičnu k individuálnímu cvičení.

 
Partneři Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o.

Město Bruntál Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Moravskoslezský kraj Elim Opava, o.p.s. Domov pro seniory Vrbno