Kulturní život v zařízení

Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o. zveřejňuje na nástěnkách umístěných ve vestibulu a na jednotlivých úsecích přímé péče aktuality a zprávy týkající se chodu zařízení i života uživatelů, jejich příspěvky či informace o nabídce aktuálních volnočasových aktivit. Imobilní uživatelé jsou o všech aktivitách informováni prostřednictvím pracovníků přímé péče. Všichni uživatelé jsou tak pravidelně informováni o možnostech trávení volného času nejen v centru, ale také o kulturních, sportovních a jiných akcích konaných ve městě a přilehlém okolí.

Přestože uživatelé mohou nakládat se svým volným časem dle vlastního uvážení, jsou jim nabízeny aktivity, které organizuje zařízení. Centrum pořádá ve společenském sále pravidelné taneční zábavy s živou hudbou, příležitostně jsou organizována kulturní vystoupení dětí základních a mateřských škol, hudební či jiná vystoupení. Každoročně pořádá oslavu Dne seniorů, na konci roku Mikulášskou nadílku a Silvestrovskou zábavu, jedenkrát ročně organizuje pro uživatele jednodenní zájezd, v případě zájmu organizuje v letních měsících grilování v zahradním areálu centra. Pro uživatele i návštěvníky jsou pořádány bohoslužby v modlitebně, dle přání dochází farář přímo na pokoje uživatelů.

 

Jedenkrát týdně  je v centru otevřena pobočka Městské knihovny, kde si mohou uživatelé zapůjčit knihy, časopisy a audio kazety dle vlastního výběru. Při půjčování se řídí výpůjčním řádem a pokyny pracovníka knihovny.

 

K individuálnímu využití volného času uživatelů slouží společenská místnost vybavená knihovnou, barevným televizorem, účelovým nábytkem a akváriem. K těmto činnostem je zřízen rovněž bufet s posezením. Uživatelé mohou využít také tělocvičnu k individuálnímu cvičení.

 


Ocenění

Značka kvality - Česká kvalita
E-Qalin

Novinky

Centrum získalo dotaci na projekt ,,Kvalitní služby v Pohodě"

Projekt „Kvalitní služby v Pohodě“ reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007573 započal 1. 4. 2018. Jedná se o projekt Ministerstva práce a sociálních věcí, Operačního programu Zaměstnanost.

Vyšel nový Pohodář

8-2018

Nová auta pro Centrum Pohoda

leden 2016

GDPR

Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace, podává informace ke zpracování osobních údajů klientů

Všechny novinky »Partneři Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o.

Město Bruntál Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Moravskoslezský kraj Elim Opava, o.p.s. Domov pro seniory Vrbno