Opuštění zařízení

Uživatelé mají neomezenou možnost opustit centrum. V zájmu jejich bezpečnosti je však vhodné, aby nahlásili vedoucí úseku přímé péče nebo službu konajícímu personálu příslušného úseku přímé péče odchod ze zařízení s dobou předpokládaného návratu. Pokud se uživatel nevrátí v přibližné době nahlášeného návratu konzultuje službu konající personál situaci s ředitelkou zařízení. Jestliže je uživatelova nepřítomnost delší než 24 hod., informuje ředitelka o této skutečnosti Policii ČR a rovněž Městský úřad v Bruntále.

Uživatelé, rodina nebo přátelé oznamují uživatelův plánovaný pobyt mimo zařízení min. 3 dny předem hlavnímu směnovému pracovníkovi, aby jim mohla být odhlášena strava. V případě, že tak neučiní, nebude jim po skončení měsíce vrácen případný přeplatek za neodebranou stravu.

Výše uvedené doporučení platí i v případě, že dojde ke změně délky pobytu mimo zařízení, kdy osoba např. předčasně ukončí návštěvu u příbuzných nebo si ji naopak prodlouží. V takovém případě podává uživatel nebo jeho rodina 3 dny předem telefonicky zprávu hlavnímu směnovému pracovníkovi, aby mu mohla být případně strava odhlášena či přihlášena a zajištěny léky. Při neoznámení této skutečnosti nemůže být pro uživatele včas zajištěna strava.

Vycházky či pobyt mimo zařízení může ze zdravotních důvodů omezit pouze lékař (nemoc osoby, karanténa v zařízení apod.).

 


Ocenění

Značka kvality - Česká kvalita
E-Qalin

Novinky

Centrum získalo dotaci na projekt ,,Kvalitní služby v Pohodě"

Projekt „Kvalitní služby v Pohodě“ reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007573 započal 1. 4. 2018. Jedná se o projekt Ministerstva práce a sociálních věcí, Operačního programu Zaměstnanost.

Vyšel nový Pohodář

8-2018

Nová auta pro Centrum Pohoda

leden 2016

GDPR

Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace, podává informace ke zpracování osobních údajů klientů

Všechny novinky »Partneři Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o.

Město Bruntál Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Moravskoslezský kraj Elim Opava, o.p.s. Domov pro seniory Vrbno