Opuštění zařízení

Uživatelé mají neomezenou možnost opustit centrum. V zájmu jejich bezpečnosti je však nutné, aby nahlásili vedoucí úseku přímé péče nebo službu konajícímu personálu příslušného úseku přímé péče odchod ze zařízení s dobou předpokládaného návratu. Pokud se uživatel nevrátí v přibližné době nahlášeného návratu konzultuje službu konající personál situaci s ředitelkou zařízení. Jestliže je uživatelova nepřítomnost delší než 24 hod., informuje ředitelka o této skutečnosti Policii ČR a rovněž Městský úřad v Bruntále.

Uživatelé, rodina nebo přátelé oznamují uživatelův plánovaný pobyt mimo zařízení min. 3 dny předem hlavnímu směnovému pracovníkovi, aby jim mohla být odhlášena strava. V případě, že tak neučiní, nebude jim po skončení měsíce vrácen případný přeplatek (vratka) za neodebranou stravu.

Výše uvedené doporučení platí i v případě, že dojde ke změně délky pobytu mimo zařízení, kdy osoba např. předčasně ukončí návštěvu u příbuzných nebo si ji naopak prodlouží. V takovém případě podává uživatel nebo jeho rodina 3 dny předem telefonicky zprávu hlavnímu směnovému pracovníkovi, aby mu mohla být případně strava odhlášena či přihlášena a zajištěny léky. Při neoznámení této skutečnosti nemůže být pro uživatele včas zajištěna strava.

Vycházky či pobyt mimo zařízení může ze zdravotních důvodů omezit pouze lékař (nemoc osoby, karanténa v zařízení apod.).

 
Partneři Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o.

Město Bruntál Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Moravskoslezský kraj Elim Opava, o.p.s. Domov pro seniory Vrbno