Pečovatelská služba

Poskytovatelem Pečovatelské služby je od 1.1.2015 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o.

Poslání pečovatelské služby  

Posláním pečovatelské služby je poskytování péče seniorům, zdravotně postiženým občanům, osobám, které z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, chronického onemocnění či zdravotního postižení mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou péči jiné fyzické osoby, dále osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami ani za pomoci rodiny, jejichž situace vyžaduje péči jiné fyzické osoby. Péče je poskytována uživatelům formou terénní služby v přirozeném sociálním prostředí osob.

Cíl pečovatelské služby  

Cílem je podpora běžného způsobu života, vytvoření příležitosti uplatňovat svou vlastní vůli, možnost jednat na základě vlastních rozhodnutí, aby uživatel mohl být sám sebou a bylo mu umožněno prožít aktivní a důstojný život.

Věková struktura cílové skupiny

  • mladí dospělí (19-26 let)
  • dospělí (27-64 let)
  • mladší senioři (65-80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Forma poskytování: terénní služba

Pečovatelská služba se poskytuje pondělí - pátek v době od 6.00 hod. do 19.00 hod. a v sobotu od 9 do 13.00 hod.

V sekci "Tiskopisy ke stažení" je možno stáhnout tyto tiskopisy:

Ceník základních činností pečovatelské služby

Ceník fakultativních služeb pečovatelské služby

Žádost o pronájem bytové jednotky

Žádost o poskytování pečovatelské služby

 

 KONTAKTY:

 ( 555 530 826 (sociální úsek)

 ( 555 530 855 (pečovatelky)

 Mobil: 725 543 848 (sociální pracovník)

 
Partneři Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o.

Město Bruntál Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Moravskoslezský kraj Elim Opava, o.p.s. Domov pro seniory Vrbno