Ubytování

Organizace má stanoven ceník ubytování. Cena za ubytování zahrnuje běžný úklid, praní, drobné opravy osobního prádla, ošacení a žehlení.

Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o. stanovuje měsíční úhradu podle počtu kalendářních dnů v měsíci (viz tabulka).

 

Sazby za ubytování a stravu platné

 k 1.1.2014 v Centru sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o.

 

Druh pokoje

 

Denní úhrada za pokoj

 

Denní úhrada za stravu (normál)

 

CELKOVÁ úhrada za 31dnů

 

Denní úhrada za stravu (diabetická)

 

CELKOVÁ úhrada za 31dnů

1 lůžkový se samostatným soc. zařízením (pokoj po rekonstrukci)

178 Kč

133 Kč

9.641 Kč

138 Kč

9.796 Kč

1 lůžkový se samostatným soc. zařízením

164 Kč

133 Kč

9.207 Kč

138 Kč

9.362 Kč

1 + 1 se společným soc. zařízením, balkón

150 Kč

133 Kč

8.773 Kč

138 Kč

8.928 Kč

1 + 1 se společným soc. zařízením, bez balkónu

148 Kč

133 Kč

8.711 Kč

138 Kč

8.866 Kč

1 + 2 se společným soc. zařízením, balkón

150 Kč

133 Kč

8.773 Kč

138 Kč

8.928 Kč

2 + 1 se společným soc. zařízením, balkón

134 Kč

133 Kč

8.277 Kč

138 Kč

8.432 Kč

2 + 2 se společným soc. zařízením, balkón

133 Kč

133 Kč

8.246 Kč

138 Kč

8.401 Kč

2 lůžkový se samostatným soc. zařízením, balkón

137 Kč

133 Kč

8.370 Kč

138 Kč

8.525 Kč

2 lůžkový se samostatným soc. zařízením, bez balkónu

135 Kč

133 Kč

8.308 Kč

138 Kč

8.463 Kč

Vysvětlivky ke stravování:

133 Kč normální strava = 76 Kč potravinová norma + 57 Kč režijní náklady

138 Kč diabetická strava = 81 Kč potravinová norma + 57 Kč režijní náklady

 

 

Vysvětlivky k ubytování:

1 + 1  Dva 1 lůžkové pokoje se společnou předsíní a sociálním zařízením.

1 + 2  Jednolůžkový a dvoulůžkový pokoj se společnou předsíní a sociálním zařízením.

2 + 1  Dvoulůžkový a jednolůžkový pokoj se společnou předsíní a sociálním zařízením.

 

 Denní úhrada za pokoj zahrnuje toto vybavení:

·         barevný televizor s ovladačem     5,- Kč/den

·         chladnička                                  5,- Kč/den

 

Využívá-li uživatel pokoj s televizí, hradí centru do 15. dne v měsíci měsíční koncesionářský poplatek ve výši 135,- Kč. Uživatelé na dvoulůžkovém pokoji hradí každý 68,- Kč.

 

Uživatel nemá povinnost využívat výše uvedené vybavení pokoje a v takovém případě mu je denní úhrada za pokoj snížena.

Uživatelé jsou na pokojích ubytováni na základě Smlouvy o poskytování služeb. Každý pokoj je dle počtu osob vybaven lůžkem, nočním stolkem, židlí, křeslem, obývací stěnou, šatní skříní a stolem. Nedílnou součástí každého pokoje je sociální zařízení se sprchovacím koutem a umyvadlem a předsíň vybavená vestavěnou skříní a věšákovou stěnou. Věci osobní potřeby, šatstvo, prádlo a obuv (označené jménem a příjmením) si uživatelé ukládají na místa k tomu určená (skříň, stolek, prostory pro zavazadla apod.). Při příjmu dostává uživatel klíč od pokoje a uzamykatelného prostoru v pokoji (zásuvka v nočním stolku), k možné úschově cenností.

Pro výzdobu pokoje či jeho části může uživatel využít vlastní výzdobu (obrazy, sošky, poličky, textilie). V případě úmyslu zasáhnout do majetku centra uživatel konzultuje vždy toto nejprve s ředitelkou a na základě vzájemné dohody pak ředitelka rozhodne, zda je možno úpravy provést (např. vyvrtání otvorů do zdi, nábytku apod.).

 

Pokud chce uživatel používat vlastní elektrické nebo plynové spotřebiče (např. ponorné spirály, rychlovarné konvice, vyhřívací nebo vibrační podložky, elektrické polštářky a přikrývky, plynové nebo elektrické vařiče, ledničky, televizory, radiopřijímače, satelitní přijímače, elektrické šicí stroje apod.) nahlásí tuto skutečnost vedoucí úseku přímé péče a ta předá tuto informaci pracovnici pověřené za správu majetku centra. U těchto elektrospotřebičů je povinná (ze zákona) odborná elektrorevize, a to na vlastní náklady uživatele. Tato revize musí být provedena ještě před instalací přístroje v zařízení a následně vždy 1 x za rok. Uživatel předá protokol o provedené odborné revizi vedoucí úseku přímé péče.

 

V celé budově je zakázáno kouřit mimo vyznačené prostory (kuřárny). Z bezpečnostních důvodů je uživatelům doporučeno nepoužívat otevřený oheň (svíčky, aromalampy apod.). Výjimkou jsou např. pietní akce, kdy pozůstalí mají možnost posledního rozloučení se svými příbuznými. V takovém případě je povoleno zapálit svíčku, ale dbát přitom nejvyšší opatrnosti.

 


Ocenění

Značka kvality - Česká kvalita
E-Qalin

Novinky

Centrum získalo dotaci na projekt ,,Kvalitní služby v Pohodě"

Projekt „Kvalitní služby v Pohodě“ reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007573 započal 1. 4. 2018. Jedná se o projekt Ministerstva práce a sociálních věcí, Operačního programu Zaměstnanost.

Vyšel nový Pohodář

8-2018

Nová auta pro Centrum Pohoda

leden 2016

GDPR

Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace, podává informace ke zpracování osobních údajů klientů

Všechny novinky »Partneři Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o.

Město Bruntál Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Moravskoslezský kraj Elim Opava, o.p.s. Domov pro seniory Vrbno