Úschovna cenností

Uživatelé centra mohou využít k úschově svých cenností ústavní trezor. Po převzetí těchto cenností obdrží každý uživatel doklad o úschově. Každý uživatel obdrží při nástupu klíč od pokoje a klíč od uzamykatelného prostoru na pokoji (ztrátu klíče, výměnu zámku při ztrátě hradí uživatel z vlastních prostředků). 

Provozní podmínky depozitní pokladny sociálního úseku:

Pokladní hodiny: pondělí      09.00 – 16.30 hodin

                         úterý  - pátek      09.00 – 13.00 hodin      

 

Uživatelé požadující výběr z vkladní knížky nebo vydání hotovosti přesahující 5.000,- Kč, nahlásí svůj požadavek na sociálním úseku osobně nebo prostřednictvím vedoucí úseku přímé péče alespoň 1 pracovní den dopředu.  Pracovník sociálního úseku převezme požadavky od uživatelů, finance vybere v bance, příp. spořitelně a  následně je s výdajovým dokladem předá uživateli. Pracovník sociálního úseku vydává uživateli finance na pokoji v případě, že mu jeho zdravotní stav nedovoluje dostavit se na sociální úsek.

 

Zařízení neodpovídá za finance, vkladní knížky a jiné cennosti, které nepřevzal od uživatele, opatrovníka či rodinného příslušníka do úschovy, pokud vyšetřování orgánů činných v trestním řízení neprokáže opak.
Partneři Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o.

Město Bruntál Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Moravskoslezský kraj Elim Opava, o.p.s. Domov pro seniory Vrbno