Úschovna cenností

Uživatelé centra mohou využít k úschově svých cenností ústavní trezor. Po převzetí těchto cenností obdrží každý uživatel doklad o úschově. Každý uživatel obdrží při nástupu klíč od pokoje a klíč od uzamykatelného prostoru na pokoji (ztrátu klíče, výměnu zámku při ztrátě hradí uživatel z vlastních prostředků). 

Provozní podmínky depozitní pokladny sociálního úseku:

Pokladní hodiny: pondělí      09.00 – 16.30 hodin

                         úterý  - pátek      09.00 – 13.00 hodin      

 

Uživatelé požadující výběr z vkladní knížky nebo vydání hotovosti přesahující 5.000,- Kč, nahlásí svůj požadavek na sociálním úseku osobně nebo prostřednictvím vedoucí úseku přímé péče alespoň 1 pracovní den dopředu.  Pracovník sociálního úseku převezme požadavky od uživatelů, finance vybere v bance, příp. spořitelně a  následně je s výdajovým dokladem předá uživateli. Pracovník sociálního úseku vydává uživateli finance na pokoji v případě, že mu jeho zdravotní stav nedovoluje dostavit se na sociální úsek.

 

Zařízení neodpovídá za finance, vkladní knížky a jiné cennosti, které nepřevzal od uživatele, opatrovníka či rodinného příslušníka do úschovy, pokud vyšetřování orgánů činných v trestním řízení neprokáže opak.


Ocenění

Značka kvality - Česká kvalita
E-Qalin

Novinky

Centrum získalo dotaci na projekt ,,Kvalitní služby v Pohodě"

Projekt „Kvalitní služby v Pohodě“ reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007573 započal 1. 4. 2018. Jedná se o projekt Ministerstva práce a sociálních věcí, Operačního programu Zaměstnanost.

Vyšel nový Pohodář

8-2018

Nová auta pro Centrum Pohoda

leden 2016

GDPR

Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace, podává informace ke zpracování osobních údajů klientů

Všechny novinky »Partneři Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o.

Město Bruntál Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Moravskoslezský kraj Elim Opava, o.p.s. Domov pro seniory Vrbno