Vážení občané, 

dovoluji si Vás uvítat na stránkách Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvkové organizace města Bruntál. 

Zařízení má dvacetiletou historii, do 31. 12. 2013 bylo provozováno pod názvem Domov Pohoda, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje. Od 1. 1. 2014 zařízení změnilo zřizovatele a název.

 

Hlavní účel zařízení, dle aktuálně platné zřizovací listiny, je účelové poslání spočívající v poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda p. o. provozuje tři pobytové sociální služby, jednu terénní sociální službu a jednu ambulantní sociální službu.

 

Za účelem zachování možnosti zůstat součástí přirozeného místního společenství jsou do Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o. přijímáni přednostně občané s bydlištěm ve městě Bruntál, dále jeho okolí a v případě volné kapacity i uživatelé, kteří nejsou obyvateli Bruntálu, ale s prokázanou vazbou na rodinné příslušníky z Moravskoslezského kraje, popř. jiného kraje ČR. 

 

POBYTOVÉ SLUŽBY: 

 

Sociální služba Domovy pro seniory je určena dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách osobám starším 65 let, které vyžadují 24 hodinovou péči.

 

Sociální služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením je dle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách určena osobám starším 50 let, které vyžadují 24 hodinovou péči.

 

Sociální služba Odlehčovací služby je dle § 44 zákona č. 108 /2006 Sb., o sociálních službách  určena  seniorům a  osobám nad 27 let.

 

TERÉNNÍ SLUŽBA:

 

Pečovatelská služba  je dle § 40 zákona č. 108 /2006 Sb., o sociálních službách terénní sociální služba poskytovaná seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

 

Kromě základní činnosti, kterou je poskytování sociálních služeb provozuje organizace také doplňkovou činnost, a to na základě živnostenského oprávnění. Jedná se o:

 

·         Hostinskou činnost 

·        Výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách č.1 až č.3 živnostenského zákona

(realitní činnost, praní, žehlení a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, poskytování služeb pro rodinu a domácnost).

 

Věnujeme velkou pozornost výběru pracovníků se silným akcentem na lidský přístup k seniorům. Vzděláváme své zaměstnance v etice a komunikaci. Sledujeme aplikaci standardů kvality poskytovaných služeb ve vlastní praxi. Zaměřujeme se na skupinové a individuální aktivity se seniory. Ve spolupráci s rodinami a blízkými našich uživatelů se snažíme plnit jejich individuální přání. 

 

AMBULANTNÍ SLUŽBA

Sociální služba Denní stacionář je dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ambulantní sociální služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením od 18 let a seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení.

 

Předkládáme Vám soubor informací o našem zařízení a nebudou-li pro Vás dostačující, rádi Vás v domově přivítáme.  

 

Bc. Jarmila Šíblová, ředitelka organizace

 
Partneři Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o.

Město Bruntál Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Moravskoslezský kraj Elim Opava, o.p.s. Domov pro seniory Vrbno