Výplata důchodů

 Po odečtení úhrady za bydlení a stravu vyplácejí sociální pracovníci zůstatek důchodu uživatelům zařazeným na hromadném výplatním seznamu, a to vždy 15. den v měsíci na úseku přímé péče (na pokojích uživatelů).  V případě, že 15. den v měsíci připadne na sobotu, zůstatek důchodu se vyplácí v pátek, pokud tento den připadne na neděli, vyplácí se v pondělí.

Uživatelé, kteří provádějí úhradu za bydlení, stravu nebo péči bezhotovostně převodem na účet organizace nebo uživatelé, kteří platí tyto úhrady přímo v pokladně centra, jsou informováni, že tyto platby je nutné provést nejpozději k 20. dni v kalendářním měsíci, za který má být úhrada zaplacena. 

 Dle zákona o sociálních službách musí každému uživateli zařízení zůstat po zaplacení ubytování a stravy alespoň 15 % z jeho příjmů (důchodu a jiných pravidelných příjmů, např. z pronájmu nemovitosti). Na úhradu nákladů za poskytnutou péči je určen celý příspěvek na péči.

Zákon dále stanoví, že poskytovatel má právo požadovat podíl na úhradě za poskytované služby od manžela, manželky a dětí uživatele (tzv. osob povinných výživou), pokud uživatelovy příjmy nepostačují na úhradu nákladů za ubytování, stravu a péči. Tyto osoby povinné výživou však nemají povinnost podílet se na úhradě nákladů za pobyt v zařízení.


Výplata vratek

Přestože zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, neukládá poskytovatelům povinnost vyplácet uživatelům služeb přeplatky za pobyt mimo zařízení, stanovuje ředitelka Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o. tato pravidla pro poskytování vratek:

 

 vratky za ubytování

Vratka za ubytování při celodenní nepřítomnosti je stanovena ve výši 26% z ceny ubytování za 1 den.

 

vratky za příspěvek na péči

Vratka je vyplacena při celodenní nepřítomnosti v zařízení (vyjma hospitalizace a lázeňské péče) ve výši 75% přiznaného příspěvku na péči za 1 den.

 

vratky za neodebranou stravu

a.  potravinový balíček

 

Pokud uživatel požádá o potravinový balíček (úhrada za neodebranou celodenní stravu) obdrží balíček v hodnotě 78,- Kč (87 Kč diabetická strava), což je denní potravinová norma.

 

b.  Vratka za neodebranou stravu, tzn. celodenní stravu, případně jednotlivé porce stravy, při předem oznámeném pobytu mimo centrum, včetně hospitalizace ve zdravotnickém zařízení (hospitalizace je vždy pokládána za předem oznámený pobyt mimo Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o.) je stanovena takto:

 

·  100% z potravinové normy, tj. 78 Kč u normální stravy a 87 Kč u diabetické stravy/den

·  75% z režijních nákladů, které činí 46,- Kč/den


Přeplatky (vratky) je zařízení povinno vyúčtovat, písemné vyúčtování a přeplatek vydá uživateli nejpozději do 12. pracovního dne v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, za který přeplatek vznikl. V případě, že uživatel není v tomto termínu v zařízení přítomen, je centrum povinno předat toto vyúčtování nejpozději do 5 pracovních dnů po jeho návratu do zařízení.

 

Vratky náleží pouze uživatelům, kteří hradí plnou úhradu za ubytování a stravu. V případě, že uživatel nemá dostatečně vysoké příjmy a jeho úhrada je proto snížena, má uživatel na vratku nárok pouze v případě, že jeho přeplatek za pobyt mimo zařízení je vyšší než nedoplatek z důvodu snížené úhrady.

 

 

 

 

 


 

 

 

 
Partneři Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o.

Město Bruntál Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Moravskoslezský kraj Elim Opava, o.p.s. Domov pro seniory Vrbno