Využíjte našich služeb

 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace, je zřizováno  Městem Bruntál. Jsme pobytovým zařízením, zajišťující podporu a péči uživatelům, jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou 24 pomoc a péči druhé osoby.V  bezbariérovém zařízení poskytujeme sociální a zdravotní péči, služby duchovní, kulturní a zájmovou činnost dle individuálních potřeb a přání uživatelů, celodenní stravování a ubytování v jedno nebo dvoulůžkových pokojích.

 

Pro bližší informace navštivte sociální úsek:

pondělí                 9.00 – 16.30 hod.

úterý–pátek         9.00 – 13.00 hod.

 

Po telefonické domluvě možno i v jiné hodiny.

 

Telefonní kontakt: 555 530 826

 

Zájemci o přijetí do Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. jsou podány kompletní informace na sociálním úseku. Každý žadatel, rodinný příslušník, opatrovník nebo jiná pověřená osoba je při prvním setkání seznámen s rozsahem, podmínkami a cenou poskytovaných služeb, příp. čekací dobou a v případě, že naše zařízení nedokáže splnit žadatelovy představy a přání, i informacemi o rozsahu poskytovaných služeb ostatních poskytovatelů ve městě Bruntál a blízkém okolí. Zaměstnanci sociálního úseku vedou rozhovor se zájemci o službu tak, aby informace byly srozumitelné, přičemž berou v potaz zdravotní stav zájemce o službu a různé komunikační bariéry. 

Seznam věcí doporučených k přijetí do

Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o.

 

 • občanský průkaz
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • poslední lékařskou zprávu (od ošetřujícího praktického lékaře nebo byla-li hospitalizace, pak propouštěcí zprávu z nemocnice)
 • hygienické potřeby (pro muže holící potřeby dle zvyklosti)
 • nůžky na nehty na rukách
 • pouzdro na zubní protézu
 • ručníky - 5 ks, utěrky - 3 ks, kapesníky                                  
 • žínky na umývání - min. 10 ks
 • spodní prádlo - 10 ks
 • domácí ošacení – 5 ks halen, 5 ks domácích kalhot, 5 ks zástěr
 • vycházkové oblečení (1 bunda zimní, 1 kabát jarní apod.)
 • sváteční oblečení (pořádáme kulturní akce)
 • obuv (domácí pevná, vycházková: 1-2 páry jarní, 1-2 páry zimní)
 • můžete si vzít s sebou: rychlovarnou konvici, obrázek, rádio apod.

 F Upozornění: Všechny vlastní elektrospotřebiče je nutno ještě před nástupem podrobit elektrorevizi u odborné firmy! (Odbornou elektrorevizi můžeme na Vaše přání zajistit při nástupu do centra - služba je placená).


Při nástupu je nutné, aby měl uživatel s sebou menší finanční hotovost (minimálně 500 Kč) k úhradě nezbytných nákladů (léky, kadeřník, pedikúra, toaletní potřeby apod.)


Veškeré prádlo, které si uživatel do centra přinese musí být řádně označeno, a to:

 

1.Uživatel si sám zajistí označení prádla a bude mít na veškerém prádle (včetně ponožek, spodního prádla, kapesníků, utěrek apod.) čitelně napsáno jméno a příjmení. Ke značení je nutné použít speciální fix na prádlo ! Osobní prádlo bude označeno na skrytém místě (spodní strana oděvu).

 

2.Uživatel si domluví s pracovníkem sociálního úseku označení prádla přímo v centru. Poplatek za nažehlovací štítek činí 3 Kč/1 ks prádla (vč. 20% DPH). Uživatel spolu s čistým prádlem dodá písemný seznam prádla, které chce označit. Pokud bude chtít prádlo označit ještě před nástupem do centra, domluví si s pracovníkem sociálního úseku, kdy bude prádlo do centra dodáno a opět dodá čisté prádlo i s písemným seznamem.

  

Upozorňujeme, abyste si s sebou nezapomněli vzít Vámi užívané léky spolu s rozpisem jejich užívání, případně pleny, a to minimálně na tři  dny dopředu.

 

Příjem nových uživatelů do zařízení je 

pondělí - pátek od 8.00 do 14.00 hodin.


Ocenění

Značka kvality - Česká kvalita
E-Qalin

Novinky

Centrum získalo dotaci na projekt ,,Kvalitní služby v Pohodě"

Projekt „Kvalitní služby v Pohodě“ reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007573 započal 1. 4. 2018. Jedná se o projekt Ministerstva práce a sociálních věcí, Operačního programu Zaměstnanost.

Vyšel nový Pohodář

8-2018

Nová auta pro Centrum Pohoda

leden 2016

GDPR

Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace, podává informace ke zpracování osobních údajů klientů

Všechny novinky »Partneři Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o.

Město Bruntál Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Moravskoslezský kraj Elim Opava, o.p.s. Domov pro seniory Vrbno