Zdravotní a ošetřovatelská péče

Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o. zajišťuje uživatelům nepřetržitou 24 hodinovou zdravotní a ošetřovatelskou péči, odpovídající jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu, prostřednictvím pracovníků přímé péče a zdravotnických pracovníků. Dle stupně zdravotního postižení pomáhá uživatelům se zvládáním denních úkonů, od zajišťování a podávání léků, přes hygienickou péči, podávání stravy, polohování, po dohled či pomoc při dodržování léčebného režimu, orientaci apod.

Rozsah zdravotní a ošetřovatelské péče

Uživatelé mají možnost svobodné volby lékaře. V zařízení ordinuje jedena praktický lékař, lékař z oboru interního lékařství, ortopedie, urologie, diabetologie a stomatologie, k dispozici je rovněž soukromá rehabilitace. Odborný personál sleduje zdravotní stav uživatelů, u zvolených lékařů sjednává zdravotní prohlídky, zajišťuje lékařem indikované léky, odborná vyšetření či zdravotní nebo ošetřovatelské úkony. Dohlíží, příp. pomáhá s dodržováním léčebného režimu, připravuje a podává léky dle ordinace lékaře, aplikuje inzulín, injekce, provádí převazy ran, pečuje o stomie, permanentní katétry, zajišťuje krmení uživatelů pomocí sondy apod.

 

Potřebu lékařského vyšetření nebo ošetření oznamují uživatelé sestrám nebo sloužícímu personálu na příslušném úseku přímé péče. Vlastní úraz nebo úraz jiné osoby uživatelé ohlásí ihned ošetřovatelskému personálu nebo jinému pracovníkovi centra. Uživatelům je doporučeno dodržovat léčebný režim, pokyny zdravotnických pracovníků a užívat předepsané léky. V případě, že se uživatel rozhodne z vlastní vůle nedodržovat či ukončit léčbu, oznámí zdravotnický personál tuto skutečnost ošetřujícímu lékaři, který rozhodne o dalším postupu. Uživatel, u kterého vznikne důvodné podezření, že onemocněl infekční chorobou, dodržuje izolaci a řídit  se pokyny zdravotnického personálu, aby zařízení mohlo zamezit případnému šíření infekce.

Pokud ošetřující lékař rozhodne o nutnosti hospitalizace nebo pokud zařízení již nebude schopno poskytnout zdravotní péči odpovídající aktuálnímu zdravotnímu stavu uživatele, zajistí Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o. tuto péči v příslušném zdravotnickém zařízení. Zdravotnické a ošetřovatelské úkony indikované lékařem jsou uživatelům hrazeny z veřejného zdravotního pojištění prostřednictvím zdravotní pojišťovny, u níž jsou zaregistrovány. Cenu jednotlivých zdravotních a ošetřovatelských výkonů hodnotí zdravotní pojišťovna.

 

 
Partneři Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o.

Město Bruntál Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Moravskoslezský kraj Elim Opava, o.p.s. Domov pro seniory Vrbno