Aktuality

Informace ředitelky k 14.10.2020

Aktuální informace k opatřením v centru.

Informace o opatřeních v Centru sociálních služeb pro seniory Pohoda v souvislosti se šířením nákazy Covid-19

Vážení rodinní příslušníci a známí našich uživatelů, 

kontakt s Vašimi příbuznými nebo známými v době zákazu návštěv je omezen pouze na telefon nebo videohovor prostřednictvím aplikace WhatsApp (bližší informace na webu centra www.centrum-pohoda.cz). Prosím, využívejte tuto komunikaci, naši pracovníci jsou připraveni Vám ji zprostředkovat.

Centrum má zavedena zvýšená protiepidemická a bariérová opatření v prevenci zanesení nákazy do organizace. Personál využívá při své práci osobní ochranné pomůcky, respirátory, ochranné roušky, a to podle charakteru pracoviště. Minimalizujeme riziko nákazy. Uživatelé, kteří akceptují roušky a pohybují se ve společných prostorách, dostávají roušky denně čisté. V případě zájmu a potřeby jsme připraveni poskytnout pastorační péči.

Jsme v kontaktu s ošetřujícími lékaři i odbornými ambulancemi za účelem konzultace aktuálního zdravotního stavu i konzultací plánovaných vyšetření a výkonů našich uživatelů. Denně měříme uživatelům i pracovníkům tělesnou teplotu a monitorujeme jejich zdravotní stav.

Pracovníci jsou informováni, jak se chovat v případě změny svého zdravotního stavu nebo v případě, že přijdou do kontaktu s osobou pozitivně testovanou na Covid-19. Ubezpečuji Vás, že náš personál se chová zodpovědně a respektuje všechna nařízená opatření. Jsme si vědomi toho, že tím, že chráníme nejen sebe, čímž můžeme zajistit plynulý provoz zařízení, ale především chráníme naše uživatele.

Denně přijímáme řadu opatření z různých institucí a aplikujeme je do naší praxe. O všech opatřeních informujeme naše zaměstnance i uživatele a kontrolujeme situaci.

Jsme téměř denně v písemném nebo telefonickém kontaktu s vedením Města Bruntál, co by zřizovatelem, KÚ MSK, hygienickou stanicí MSK, Podhorskou nemocnicí, a.s., Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a společně řešíme nastalé problémy, potřeby našich zaměstnanců a uživatelů.

Uživatele nesdružujeme, pracovnice pro volnočasové aktivity s nimi pracují individuálně.  Aktivity a rehabilitační služby jsme nezastavili.

 

 

V Bruntále dne 14. 10. 2020                                         Bc. Jarmila Šíblová, ředitelka