Dotace

Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu - dofinancování

Dotace na mzdy pro soc. službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením - 400.000 Kč