Aktuality

Plánované projekty

Centrum má v plánu několik projektů pro rok 2019.

Obnova bezbariérového atria v Centru Pohoda

Dne 9. 11. 2018 jsme podali žádost o dotaci z IROP výzva č. 81 Rozvoj sociálních služeb – prioritní osa - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů. Na tuto rekonstrukci jsme si nechali zpracovat kompletní projektovou dokumentaci firmou ATELIER DHP, s. r. o. Žádost o dotaci jsme podali ve výši 9.239.553 Kč včetně DPH se spoluúčastí 10%. Nyní budeme očekávat, zda projekt splní veškeré náležitosti a zda bude doporučen k financování

 

Oprava koupelen ve službě Domovy pro seniory

Dne 18. ledna 2019 jsme podali žádost o dotaci v rámci programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji pro rok 2019.

V dotaci jsme žádali 662. 500,- Kč na rekonstrukci velkých koupelen ve službě Domovy pro seniory, které již nevyhovují dnešním standardům a jsou již za dobu jejich používání ve špatném stavu.

 

Oprava podlahoviny ve službě Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Dne 18. ledna 2019 jsme podali druhou žádost o dotaci v rámci programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji pro rok 2019. V dotaci jsme žádali 227. 200 Kč na výměnu podlahoviny ve službě Domovy pro osoby se zdravotním postižením, která již je za dobu jejího používání nevyhovující a uživatelům této služby i nebezpečná.