Aktuality

Zvyšování cen od 1. 4. 2019

Centrum zvyšuje od 1.4.2019 cenu stravy a ubytování v pobytových službách, dále cenu stravy, základních a fakultativních služeb v pečovatelské službě a cenu obědu v denním stacionáři.

Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o. oznamuje, že s ohledem na rostoucí ceny potravin a energií se zvyšuje cena stravy a ubytování, a to  od 1. 4. 2019.                   

 

Pobytové služby

Racionální strava (bez omezení) se zvyšuje ze 139 Kč na 144 Kč.

Cena diabetické stravy se zvyšuje ze 148 Kč na 153 Kč.

Cena ubytování se zvyšuje o 5 Kč/pokoj/den.

Během března budou připraveny písemné dodatky ke smlouvám.  

 

Pečovatelská služba

Cena obědu se zvyšuje z 65 Kč na 70 Kč.

Zvyšuje se cena základních i fakultativních sociálních služeb (nové ceníky budou na webových stránkách k dispozici v průběhu března 2019).

 

Denní stacionář

Cena obědu se zvyšuje z 52 Kč na 57 Kč.