Dotace

Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2020)

Dotace na mzdy pro sociální službu Denní stacionáře ve výši 444.000,- Kč