Dobrovolnictví

Staňte se dobrovolníkem

Kdo je dobrovolník?

Dobrovolník je člověk, který se ze své vůle rozhodne věnovat ve svém volném čase svou energii, znalosti a zkušenosti potřebným lidem nebo veřejně prospěšným činnostem bez nároku na odměnu.

Kdo se může stát dobrovolníkem?

Dobrovolníkem se může stát každý občan ČR, starší 15 let. Dobrovolník musí být zdravotně, psychicky a emočně způsobilý k výkonu dobrovolnické činnosti, musí mít čistý trestní rejstřík.

Jaká je náplň práce dobrovolníka v centru?

  • Dobrovolníci jsou společníky seniorů a osob se zdravotním postižením.
  • Základem jejich práce je komunikace, vytržení ze samoty, ze stereotypu, kvalitně strávený čas.
  • Obsahem schůzek s uživateli centra může být povídání, doprovod na procházky, zapojování do volnočasových aktivit, předčítání knih, hraní her, doprovod na akce, rozvoj kontaktů uživatelů apod.

Pokud se chcete stát dobrovolníkem, odpovězte si na tyto otázky

Co od dobrovolnictví očekávám?

Je mnoho pocitů, námětů, inspirací a zkušeností, které Vás vedou k tomu stát se dobrovolníkem. Může být pro Vás užitečné hned na začátku si říct, co od dobrovolnické činnosti očekáváte a jaké jsou Vaše představy.

Kolik času můžu dobrovolnické činnosti věnovat?

Dobrovolnictví je závazek a jako první se Vás budeme ptát na Vaše časové možnosti. Toto je na Vás, ale je vhodné, aby dobrovolník uživatele alespoň 1x týdně navštívil. Jak dlouho bude Vaše společné setkání trvat, záleží na Vás.

Dobrá rada na začátek: Neslibujte, co nemůžete dodržet.

Jak se stát dobrovolníkem - krok za krokem

  • Domluvte si schůzku s koordinátorkou dobrovolnické činnosti v centru. Ta Vám sdělí všechny důležité informace.
  • Koordinátorka Vám vytipuje vhodného uživatele a domluví Vám 3 zkušební (adaptační) schůzky, během kterých zjistíte, zda dobrovolnická činnost splňuje Vaše očekávání.
  • Pokud po adaptačních schůzkách Váš zájem o dobrovolnictví trvá, přinesete aktuální výpis z rejstříku trestů a potvrzení od lékaře (tiskopis na potvrzení zdravotní způsobilosti Vám poskytneme). 
  • Vyplníte registrační kartu a uděláte psychologické testy.
  • Projdete základním školením.
  • Pokud splníte všechny předpoklady pro výkon dobrovolníka, bude Vám vystavena Smlouva o dobrovolnické činnosti. Po dobu vykonávání dobrovolnické činnosti budete pojištěni u Hasičské vzájemné pojišťovny na úraz a zodpovědnost za škodu.
  • Smlouva Vám bude vystavena na 1 rok; po roce pak může být prodloužena. Dobrovolnickou činnost můžete v průběhu trvání smlouvy kdykoliv ukončit.

Kdo dobrovolnickou činnost v centru zajišťuje?

Práci dobrovolníků v Centru Pohoda zaštiťuje Dobrovolnické centrum ELIM Opava, o. p. s., které je jediným akreditovaným dobrovolnickým centrem v opavském, bruntálském a vítkovském regionu.

V případě zájmu kontaktujte koordinátorku dobrovolnické činnosti:

Bc. Marcela Matúšů

Telefon:
+420 555 530 826
Mobil: +420 734 417 080
E-mail: matusu@centrum-pohoda.cz