Aktuality


Plánované setkání vedení centra s uživateli a rodinnými příslušníky 9. října 2019


Centrum připravuje konferenci na téma: "Paliativní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb"

Dne 29.11.2019 II. konference, tentokrát zaměřená na paliativní péči v pobytových zařízeních sociálních služeb.


Od 1. 10. 2019 poskytování pečovatelské služby i v neděli

Nedělní provoz pečovatelské služby.


Zvýšení cen základních činností pečovatelské služby od 1.8.2019

Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o. oznamuje, že od 1. 8. 2019 zvyšuje ceny základních činností pečovatelské služby v souladu s prováděcí vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách č. 108/2006 Sb.


Plánované setkání vedení centra s uživateli a rodinnými příslušníky 29. 5. 2019

Pozvánka na společné setkání vedení centra s uživateli a jejich rodinnými příslušníky.


Taneční hodiny v Centru sociálních služeb pro seniory Pohoda

Unikátní aktivita pro uživatele centra.


Pečujete doma o seniora? Staráte se o příbuzného se zdravotním postižením?

Denní stacionář nabízí pomoc osobám, které pečují o své příbuzné.


V červnu proběhne tradiční Den seniorů

Dne 7. 6. 2019 proběhne Den seniorů.


Poděkování

manželům Komárkovým


Zvyšování cen od 1. 4. 2019

Centrum zvyšuje od 1.4.2019 cenu stravy a ubytování v pobytových službách, dále cenu stravy, základních a fakultativních služeb v pečovatelské službě a cenu obědu v denním stacionáři.


Plánované projekty

Centrum má v plánu několik projektů pro rok 2019.


Rozvoj konceptu nutriční péče

Centrum rozvíjí projekt nutriční péče.


Paliativní péče

Centrum rozvíjí koncept paliativní péče.


Koncept Bazální stimulace

Centrum usiluje o certifikaci v konceptu Bazální stimulace.


Probíhající projekty

V současné době probíhá v centru několik projektů.


Zakoupena nová sušička do prádelenského provozu

Investice do prádelenského provozu - zakoupena nová sušička.


Zakoupen nový elektrický míchací varný kotel do stravovacího provozu

Investice do stravovacího provozu - zakoupen nový elektrický míchací varný kotel.


Výměna stávajících oken

V prosinci 2018 byla ukončena výměna stávajících oken na bloku B3.


Výměna dorozumívacího zařízení klient X personál

V roce 2018 došlo k výměně dorozumívacího zařízení v centru.


Nová lůžka pro uživatele centra

V roce 2018 bylo zakoupeno 7 nových elektrických lůžek pro uživatele.


Výměna evakuačního výtahu

V lednu 2019 byla dokončena výměna evakuačního výtahu v budově B2.


Volbá místa v Denním stacionáři

Denní stacionář na Smetanově ulici v Bruntále nabízí volná místa osobám se zdravotním postižením a seniorům.


Retro zastávka

Retro zastávka pro uživatele centra.


Loutkové divadlo pro uživatele centra

Loutkové divadlo obohatilo volnočasové aktivity uživatelů centra.


Ježíškova vnoučata

Centrum se druhým rokem zapojilo do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata.


Spouštíme pro vás nový web!

Od 28.01.2019 pro vás máme nový web, na kterém lépe a přehledněji najdete všechny informace, které potřebujete.


Den otevřených dveří 11.10.2018

Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o. pořádá ve čtvrtek 11. října 2018 od 13,30 do 16,30 hod. Den otevřených dveří.


Centrum získalo dotaci na projekt Kvalitní služby v Pohodě

Projekt „Kvalitní služby v Pohodě“ reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007573 započal 1. 4. 2018. Jedná se o projekt Ministerstva práce a sociálních věcí, Operačního programu Zaměstnanost.