Aktuality

Paliativní péče

Centrum rozvíjí koncept paliativní péče.

V loňském roce jsme se intenzivněji zaměřili na péči o uživatele v poslední fázi života a na doprovázení těchto osob.

Obecnou paliativní péči se zabýváme od roku 2014, přičemž pracovníky školíme v oblasti paliativní péče, doprovázení a komunikace s uživatelem v terminálním stadiu. Uživatel si může vyžádat přítomnost pastoračního pracovníka centra, může mu být zprostředkován kontakt s duchovním. Naší snahou je, aby bylo odcházení uživatele poklidné nebo alespoň snesitelné, realizované podle jeho představ.

Rozhodli jsme se využít nabídky certifikovat paliativní péči a na tomto základě jsme absolvovali konzultaci k certifikaci paliativní péče se členem certifikační komise Mgr. Davidem Šourkem. Po konzultaci jsme upravili dokumentaci, zavedli rituály spojené s doprovázením a umíráním, doplnili jsme tým o pastoračního pracovníka a sociálního pracovníka. Začali jsme intenzivně školit personál v oblasti paliativní péče, abychom splnili podmínku proškolení 50% zaměstnanců.

V roce 2018 jsme se poprvé zaslali vánoční přání příbuzným našich zesnulých uživatelů v paliativní péči, jako vzpomínku na ně. Od některých příbuzných jsme dostali pozitivní zpětnou vazbu a budeme s touto aktivitou pokračovat i v letech dalších.

Paliativní péče = komplexní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.