Dotace


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2024)

Dotace na mzdy pro sociální službu Denní stacionáře ve výši 712.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2024)

Dotace na mzdy pro sociální službu Odlehčovací služby ve výši 465.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2024)

Dotace na mzdy pro sociální službu Pečovatelská služba ve výši 1.875.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2024)

Dotace na mzdy pro sociální službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením ve výši 9.620.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2024)

Dotace na mzdy pro sociální službu Domovy pro seniory ve výši 17.285.000,- Kč Dotace na opravu koupelen uživatelů ve výši 450.000,- Kč


Město Bruntál (na rok 2024)

Účelový příspěvek zřizovatele ve výši 7.310.000,- Kč Účelový příspěvek zřizovatele ve výši 21.000,- Kč Účelový investiční příspěvek ve výši 1.000.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2023) - II. kolo

Dotace na mzdy pro sociální službu Denní stacionáře ve výši 89.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2023) - II. kolo

Dotace na mzdy pro sociální službu Pečovatelská služba ve výši 49.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2023) - II. kolo

Dotace na mzdy pro sociální službu Odlehčovací služby ve výši 23.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2023) - II. kolo

Dotace na mzdy pro sociální službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením ve výši 989.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2023) - II. kolo

Dotace na mzdy pro sociální službu Domovy pro seniory ve výši 1.299.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - "Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023" v rámci dotačního titulu KSS 1/23

Dotace v maximální výši 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu "Kvalita v Pohodě", maximálně však ve výši 184.000,- Kč.


Moravskoslezský kraj - "Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023" v rámci dotačního titulu KSS 1/23

Dotace v maximální výši 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu "Rekonstrukce prostorů pro aktivizaci a rehabilitaci v Centru Pohoda", maximálně však ve výši 103.000,- Kč.


Moravskoslezský kraj - "Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023" v rámci dotačního titulu KSS 5/23

Dotace v maximální výši 79,72 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu "Vzdělávání v Centru Pohoda", maximálně však ve výši 97.600,- Kč.


Nadace ČEZ

Nadační příspěvek ve výši 200.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2023)

Dotace na mzdy pro sociální službu Denní stacionáře ve výši 692.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2023)

Dotace na mzdy pro sociální službu Odlehčovací služby ve výši 470.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2023)

Dotace na mzdy pro sociální službu Pečovatelská služba ve výši 1.857.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2023)

Dotace na mzdy pro sociální službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením ve výši 9.895.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2023)

Dotace na mzdy pro sociální službu Domovy pro seniory ve výši 18.559.000,- Kč


Město Bruntál (na rok 2023)

Účelový příspěvek zřizovatele ve výši 7.310.000,- Kč + účelový investiční příspěvek ve výši 1.000.000,- Kč


Město Bruntál (na rok 2022)

II. úprava rozpočtu na rok 2022 - neinvestiční příspěvek na financování pořízení šetřičů vody ve výši 135.217,50 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2022) - II. kolo

Dotace na mzdy pro sociální službu Denní stacionáře ve výši 107.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2022) - II. kolo

Dotace na mzdy pro sociální službu Pečovatelská služba ve výši 282.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2022) - II. kolo

Dotace na mzdy pro sociální službu Odlehčovací služby ve výši 65.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2022) - II. kolo

Dotace na mzdy pro sociální službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením ve výši 1.506.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2022) - II. kolo

Dotace na mzdy pro sociální službu Domovy pro seniory ve výši 2.802.000,- Kč


Město Bruntál (na rok 2022)

Úprava rozpočtu na rok 2022 - příspěvek na provoz ve výši 1.000.000,- Kč


Státní fond životního prostředí ČR

Dotace v maximální výši 50% celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu "Nákup nového elektromobilu a jedné neveřejné dobíjecí stanice, maximálně však ve výši 336.000,- Kč.


Moravskoslezský kraj - "Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022" v rámci dotačního titulu KSS 3/22

Dotace v maximální výši 50% celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu "Vybudování místnosti pro zemřelé, maximálně však ve výši 93.200,- Kč.


Moravskoslezský kraj - "Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022" v rámci dotačního titulu KSS 1/22

Investiční dotace na realizaci projektu "Zvýšení kvality poskytovaných služeb v Centru Pohoda na nákup kotle, sušičky a lehátka ve výši 190.000,- Kč.


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2022)

Dotace na mzdy pro sociální službu Denní stacionář ve výši 490.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2022)

Dotace na mzdy pro sociální službu Pečovatelská služba ve výši 1.347.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2022)

Dotace na mzdy pro sociální službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením ve výši 7.174.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2022)

Dotace na mzdy pro sociální službu Odlehčovací služby ve výši 387.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2022)

Dotace na mzdy pro sociální službu Domovy pro seniory ve výši 14.751.000,- Kč


Město Bruntál (na rok 2022)

Účelový příspěvek zřizovatele ve výši 5.310.000,- Kč + účelový investiční příspěvek ve výši 1.000.000,- Kč


Město Bruntál (na rok 2021)

Na pokrytí předpokládané ztráty hospodaření za rok 2021 - 1.800.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2021) - II. kolo

Dotace na mzdy pro sociální službu Pečovatelská služba ve výši 177.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2021) - II. kolo

Dotace na mzdy pro sociální službu Odlehčovací služby ve výši 23.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2021) - II. kolo

Dotace na mzdy pro sociální službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením ve výši 482.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2021) - II. kolo

Dotace na mzdy pro sociální službu Domovy pro seniory ve výši 2.217.000,- Kč


MPSV ČR - dotace na podporu financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 ve výši 1.147.700,- Kč


MPSV ČR - dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 ve výši 6.316.084,- Kč


MPSV ČR - dotace na úhradu nákladů na zakoupení antigenních testů a úkonů testování vzniklých v období od 05.12.2020 do 28.02.2021 ve výši 69.064,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2021)

Dotace na mzdy pro sociální službu Denní stacionář ve výši 490.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2021)

Dotace na mzdy pro sociální službu Pečovatelská služba ve výši 1.170.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2021)

Dotace na mzdy pro sociální službu Odlehčovací služby ve výši 376.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2021)

Dotace na mzdy pro sociální službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením ve výši 8.610.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2021)

Dotace na mzdy pro sociální službu Domovy pro seniory ve výši 15.428.000,- Kč


Město Bruntál (na rok 2021) - kompenzace nákladů v souvislosti s epidemií COVID_19

Kompenzace nákladů v souvislosti s epidemií COVID_19 ve výši 100.000,- Kč


Město Bruntál (na rok 2021)

Účelový příspěvek zřizovatele ve výši 5.310.000,- Kč


Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Státní dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 v rámci mimořádného dotačního řízení číslo: 235/2020/SOC/OKD ve výši 359.659,75 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2020)

Dotace na kompenzaci vícenákladů, výpadků zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií Covid-19 ve výši 436.911,- Kč.


Moravskoslezský kraj - "Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019-2020

Dotace na vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019-2020 ve výši 77.512,- Kč


MPSV ČR - dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19

Dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců ve výši 2.910.275,- Kč


Město Bruntál (na rok 2020)

Účelový příspěvek zřizovatele ve výši 5.310.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2020)

Dotace na mzdy pro sociální službu Denní stacionáře ve výši 444.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2020)

Dotace na mzdy pro sociální službu Pečovatelská služba ve výši 902.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2020)

Dotace na mzdy pro sociální službu Odlehčovací služby ve výši 324.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2020)

Dotace na mzdy pro sociální službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením ve výši 7.540.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2020)

Dotace na mzdy pro sociální službu Domovy pro seniory ve výši 13.448.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu - II. kolo

Dotace na mzdy pro sociální službu Pečovatelská služba ve výši 24.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu - II. kolo

Dotace na mzdy pro sociální službu Odlehčovací služby ve výši 20.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu - II. kolo

Dotace na mzdy pro sociální službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením ve výši 150.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu - II. kolo

Dotace na mzdy pro sociální službu Domovy pro seniory ve výši 302.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro sociální službu Denní stacionář ve výši 400.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro sociální službu Pečovatelská služba ve výši 804.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro sociální službu Odlehčovací služby ve výši 283.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro sociální službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením ve výši 6.768.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro sociální službu Domovy pro seniory ve výši 13.146.000,- Kč


Město Bruntál

Účelový příspěvek zřizovatele ve výši 5.310.000,- Kč


MPSV ČR - Operační program Zaměstnanost

Učelová dotace na realizaci projektu ,,Kvalitní služby v Pohodě" ve výši 737.067,50 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu - II. kolo

Dotace na mzdy pro soc. službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením - 344.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu - II. kolo


Město Bruntál

Investiční příspěvek na výměnu oken ve výši 1.200.000,- Kč


Město Bruntál

Dotace na Den seniorů - 10.000 Kč


Město Bruntál

Investiční příspěvek na výměnu dorozumívacího zařízení ve výši 500.000,- Kč


Město Bruntál

Příspěvek na provoz Pečovatelské služby - 2.000.000 Kč


Město Bruntál

Příspěvek na odpisy r. 2018 - 1.900.000 Kč


Město Bruntál

Příspěvek na mzdy pracovníkům přímé péče - 415.000 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro soc. službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením - 6.326.000 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro Pečovatelskou službu - 752.000 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro Odlehčovací službu - 255.000 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro soc. službu Domovy pro seniory - 12.520.000 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro soc. službu Domovy pro seniory - 9.440.000 Kč Dotace na opravy a udržování pro soc. službu Domovy pro seniory - 1.000.000 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro Pečovatelskou službu - 635.000 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro soc. službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením - 4.200.000 Kč


Město Bruntál

Příspěvek na mzdy pracovníkům přímé péče - 215.000 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro Odlehčovací službu - 255.000 Kč


Město Bruntál

Příspěvek na odpisy r. 2017 - 1.900.000 Kč


Město Bruntál

Příspěvek na provoz Pečovatelské služby - 2.000.000 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu - dofinancování

Dotace na mzdy pro soc. službu Domovy pro seniory - 1.468.000 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu - dofinancování

Dotace na mzdy pro soc. službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením - 400.000 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro soc. službu Domovy pro seniory - 6.400.000 Kč


Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Dotace pro spolufinancování projektu VOZIDLA PRO CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POHODA, ve výši 100% - 2.178.584,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro Pečovatelskou službu - 320.000 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro soc. službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením - 2.793.000 Kč


Město Bruntál

Příspěvek na mzdy pracovníkům přímé péče - 215.000 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro Odlehčovací službu - 183.000 Kč


Město Bruntál

Příspěvek na provoz Pečovatelské služby - 2.000.000 Kč


Město Bruntál

Příspěvek na odpisy r. 2016 - 1.800.000 Kč


Město Bruntál

Dotace na Den seniorů - 15.500 Kč


MPSV ČR

Finance na realizaci projektu "Pracovní příležitosti v Bruntále" - 371.887 Kč


Úřad práce

Dotace na mzdy 286.656,47 Kč


MPSV ČR

Domovy pro seniory - na mzdy 6.400.000 Kč


MPSV ČR

Domovy pro osoby se zdravotním postižením - na mzdy 2.817.000 Kč


MPSV ČR

Pečovatelská služba - na mzdy 320.000 Kč


MPSV ČR

Odlehčovací služby - na mzdy 183.000 Kč


Město Bruntál

Finance na nákup audio sestavy a LED lampy - 28.000 Kč


Město Bruntál

Na odpisy 1.700.000 Kč


Město Bruntál

Odlehčovací služby - na mzdy 41.000 Kč


Město Bruntál

Příspěvek zřizovatele - Pečovatelská služba - na provoz 2.000.000 Kč


Město Bruntál

Domovy pro osoby se zdravotním postižením - na mzdy 83.000 Kč


Město Bruntál

Domovy pro seniory - na mzdy 89.000 Kč