Dotace

MPSV ČR - dotace na úhradu nákladů na zakoupení antigenních testů a úkonů testování vzniklých v období od 05.12.2020 do 28.02.2021 ve výši 69.064,- Kč