Volná pracovní místa

Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace, Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál, vypisuje volné pracovní místo na pozici:

Sociálního pracovníka / Sociální pracovnice

Typ služby: pobytová služba Domov pro seniory a Domov pro zdravotně postižené, pobytová 

                     odlehčovací služba

Předpokládaný nástup: 1.11.2021

Pracoviště: Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál

Pracovní úvazek: 1,0

Odměňování: platová třída 10 (dle NV 314/2017 Sb.)

Požadavky na pozici

1) odborná způsobilost dle § 110 Zákona č. 108/2016 o sociálních službách:

 • vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu
 • vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost

2) ostatní způsobilost dle § 110 Zákona č. 108/2016 o sociálních službách:

 • způsobilost k právním úkonům
 • trestní bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost

Ostatní požadavky:

 • dobrý psychický a fyzický stav
 • dobrá znalost práce na PC
 • řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič
 • flexibilita
 • organizační schopnosti
 • dobré komunikační schopnosti

Výhodou je:

 • praxe v sociálních službách

Pracovní náplň:

Sociální poradenství, analytická a metodická činnost v sociální péči v Centru sociálních služeb

 • Provádění cíleného sociálního šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, analýza

        této situaci a poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu řešení

 • Posuzování individuální potřeby osob, skupin a komunit v nepříznivé sociální situaci, tvorba návrhů    

        jejího řešení, společné plánování a hodnocení

 • Zajišťování sociální prevence a poskytování sociálně-právního poradenství, sociální podpory a         

         pomoci osobám v nepříznivé sociální situaci

 • Řešení nepříznivé sociální situace osob s využitím metod a technik sociální práce
 • Zajišťování spolupráce a vzájemné informovanosti mezi poskytovateli sociálních služeb, obecními  a

         krajskými úřady, Policií ČR a orgány veřejné moci

 • Zajišťování a provádění specializované sociální prevence, posuzování příčin negativních jevů a

         navrhování realizace preventivních opatření

 • Samostatné zpracovávání individuálních socioterapeutických plánů
 • Příjem a výdej finanční hotovosti uživatelů uložených v depozitu organizace
 • Zpracování podkladů pro úhradu za pobyt a výplatu vratek uživatelům organizace
 • Zpracování uzávěrky depozit, VK, plateb, nedoplatků a přeplatků uživatelů

Nabízíme:

 • benefity z FKSP (příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na aktivní odpočinek)
 • pružnou pracovní dobu

Uchazeč zašle elektronicky:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis

Kontaktní osoba: Marie Vaníčková, pracovnice PaM

Přihlášky zasílejte na mail: vanickova@centrum-pohoda.cz
Předmět zprávy: Sociální pracovník

Termín uzávěrky:  15.9.2021

K ústnímu pohovoru pozveme e-mailem nebo telefonicky pouze vybrané kandidáty.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o. vypisuje volné pracovní místo pro pracovní pozici: 

Pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče

Požadavky na pracovní místo:

 • trestní bezúhonnost
 • komunikativnost
 • empatie
 • časová flexibilita
 • odolnost proti stresu
 • ukončený kurz pro pracovníky v sociálních službách je výhodou
 • praxe v sociálních službách výhodou

Pracovní úvazek : 1,0  nepřetržitý provoz  ( třísměnný, víkendy, svátky)

Platové zařazení : dle NV 341/2017 Sb. 

-  4. plat. třída  (od 17.890,- Kč)

-  po zapracování  5. platová třída  (19.090,- Kč)

Nástup :  ihned (doba určitá)

Benefity : stravování, šeky Fokus Pass nebo příspěvek na penzijní připojištění z FKSP,

                 5 týdnů dovolené

Životopis a motivační dopis zasílejte na e-mailovou adresu:  vanickova@centrum-pohoda.cz