Veřejné zakázky


Dodávka a montáž osobního výtahu v objektu Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.p., Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál


Elektromobil pro Centrum Pohoda


,,Obnova místních areálových komunikací pro pěší"


Dodávka a montáž osobního výtahu v objektu Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.p., Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál


,,Dodávka myčky a multifunkční pánve pro Centrum sociálních služeb pro seniory pohoda, p.o., Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál"


Dodávka a montáž nákladní hydraulické plošiny do stravovacího provozu Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o., Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál


Výměna podlahoviny ve vestibulu centra Pohoda


Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Dodávka a montáž dorozumívacího zařízení klient - personál, v objektu Centru sociálních služeb pro seniory Pohoda,p.o., Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál


Doplňující informace k veřejné zakázce: Dodávka a montáž dorozumívacího zařízení klient - personál, v objektu Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o., Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál


Dodávka a montáž dorozumívacího zařízení klient - personál, v objektu Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda,p.o., Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál