Historie a současnost

Historie a současnost Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda

Postavit nový Domov důchodců v Bruntále byla jedna z podmínek výstavby vodní nádrže Slezská Harta. Bylo potřeba najít nový "domov" pro obyvatele stávajícího domova důchodců v Karlovci.

Před dostavbou nového Domova důchodců v Bruntále, byly stávající obyvatelé umístěni v domově důchodců v Krnově. Budova byla slavnostně otevřena a uvedena do provozu v roce 1992.