Dotace

Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro sociální službu Denní stacionář ve výši 400.000,- Kč