Dotace

MPSV ČR

Domovy pro seniory - na mzdy 6.400.000 Kč