Dotace

Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2023) - II. kolo

Dotace na mzdy pro sociální službu Denní stacionáře ve výši 89.000,- Kč