Dotace

MPSV ČR

Domovy pro osoby se zdravotním postižením - na mzdy 2.817.000 Kč