Dotace

Státní fond životního prostředí ČR

Dotace v maximální výši 50% celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu "Nákup nového elektromobilu a jedné neveřejné dobíjecí stanice, maximálně však ve výši 336.000,- Kč.