Dotace

Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2022) - II. kolo

Dotace na mzdy pro sociální službu Denní stacionáře ve výši 107.000,- Kč