Dotace

Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro Pečovatelskou službu - 320.000 Kč