Dotace

MPSV ČR

Finance na realizaci projektu "Pracovní příležitosti v Bruntále" - 371.887 Kč