Dotace

Město Bruntál

Příspěvek na mzdy pracovníkům přímé péče - 415.000 Kč