Dotace

Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu - II. kolo

Dotace na mzdy pro soc. službu Denní stacionáře - 228.000,- Kč