Dotace

Město Bruntál (na rok 2022)

II. úprava rozpočtu na rok 2022 - neinvestiční příspěvek na financování pořízení šetřičů vody ve výši 135.217,50 Kč