Aktuality

Dotace na vzdělávání zaměstnaců v oblasti paliativní péče z Moravskoslezského kraje pro rok 2023

Naše organizace obdržela dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023.

Obdrželi jsme účelovou dotaci ve výši 97.600,- Kč na realizaci projektu s názvem ,,Vzdělávání v Centru Pohoda".

Z dotace bude realizováno vzdělávání pracovníků Centra v oblasti paliativní péče.