Aktuality

Změna v organizaci návštěv od 1.11.2021

Informace pro navštěvující osoby uživatelů Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda p. o.

 

od 1. 11. 2021 je návštěva umožněna pouze za těchto podmínek:

Navštěvující osoba, která nemá ukončené kompletní očkování a nepředloží potvrzení o provedeném očkování - s tím, že od aplikace očkovací látky uplynulo nejméně 14 dnů, nebo neprodělala v posledních 180 dnech onemocnění COVID-19:

  

  1. se musí prokázat dokladem o negativním antigenním testu POC, který absolvovala nejdéle před 24 hodinami nebo RT-PCR testu ne starším 3 dnů (doklad vyhotovený laboratoří nebo praktickým lékařem, SMS).

 

  1. zakoupit si certifikovaný POC test na recepci Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o. a podle instrukcí pracovníka centra si provést test. Po vyhodnocení testu s negativním výsledkem se může uskutečnit návštěva.

Všeobecné podmínky, za kterých je návštěva umožněna:

  1. při vstupu do zařízení a po celou dobu návštěvy musí být návštěvník s ochranným prostředkem dýchacích cest, a to buď respirátorem  FFP2 bez výdechového ventilu nebo KN95 bez výdechového ventilu. Pokud možno je nutné dodržovat minimálně 2 metry rozestup od uživatele, popř. personálu zařízení sociální služby
  1. důkladná dezinfekce rukou a obuvi přes čistící zónu při vstupu do budovy a při vstupu na dané patro; dezinfekce rukou po ukončení návštěvy
  1. změření tělesné teploty při příchodu (před každou návštěvou); při TT nad 37˚C  nebude návštěva umožněna
  1. podepsání čestného prohlášení o tom, že daná osoba je zdravá a nepřišla do kontaktu s nemocným COVID-19 v posledních 14 dnech

 

Návštěvy u uživatelů jsou povoleny 2 dospělým osobám.

návštěvní doba je denně:

 

dopoledne od 10.00 do 11.00 hod. a odpoledne od 14.00 do 17.00 hod.

 

Děkujeme Vám, že respektujete naše opatření a chráníte tak své blízké i náš personál.

 

 

 

V Bruntále dne 1. 11. 2021                                                    Bc. Jarmila Šíblová, ředitelka v. r.