Aktuality

Předčítání s pracovníky Městské knihovny

S Městskou knihovnou má centrum spolupráci již od loňského roku, kdy našim uživatelům chodili 2x týdně předčítat dobrovolníci – pracovníci knihovny. Kromě pracovníků knihovny chodili uživatelům předčítat také pracovníci Střediska volného času v Bruntále a pracovníci Městského informačního centra v Bruntále.

Skupinové předčítání s dobrovolníky mělo u našich seniorů velmi hezký ohlas, a především uživatelky si oblíbili Mgr. Jakuba Vlčka (dnes již ředitele Městské knihovny v Bruntále), který u nás v loňském roce předčítal i nad rámec dohodnutých termínů.

Jsme velmi potěšeni, že jsme na tuto spolupráci navázali i letos, kdy v rámci Měsíce knihy přišel ve čtvrtek 9. března 2023 našim uživatelům opět předčítat Mgr. Jakub Vlček. Tentokrát ho doprovodila i jeho kolegyně paní Monika Jeníková, která projevila o předčítání seniorům velký zájem. Pro uživatele to bylo příjemně strávené dopoledne a už teď se těší na další setkání. Pracovníkům knihovny děkujeme za přízeň.