Aktuality

Návštěvy uživatelů od 28. 12. 2020 - změna!

Mimořádné opatření ředitelky č. 6

NÁVŠTĚVY UŽIVATELŮ od 28. 12. 2020

S účinností od 5. 12. 2020 umožňujeme návštěvy v našem pobytovém sociálním zařízení za níže uvedených hygienicko-epidemiologických podmínek dle přijatého usnesení vlády ČR č. 1264.

Od 28. 12. 2020 dochází k omezení termínů návštěvní doby, z původních 7 dnů v týdnu pouze na 2 x týdně.

Prosíme o spolupráci při nastavení naších opatření, realizujeme nadále termínované návštěvy. Personál je v intervalu po 5 dnech testován antigenními testy, které nám postupně zachycují pozitivní nálezy, proto z kapacitních personálních důvodu omezuji návštěvy od 28.12.2020. Postup pro Vás navštěvující osoby jak bude umožněná návštěva: 

 • pokud si navštěvující osoba přinese potvrzení o prodělaném onemocnění COVID 19 ne staršího 90 dnů
 • pokud se navštěvující osoba prokáže dokladem negativním RT-PCR testem nebo antigenním testem,  ne staršího 48 hodin
 • pokud nemá navštěvující osoba test nebo neprodělal COVID jsme připraveni provést antigenní test  v našem zařízení 
 • při vstupu do zařízení a po celou dobu návštěvy být s ochranným prostředkem dýchacích cest, a to buď respirátorem  FFP2 bez výdechového ventilu, aby bylo zabráněno šíření kapének, pokud možno dodržovat min. 2 metry rozestup od uživatele popř. personálu zařízení sociální služby
 • důkladná dezinfekce rukou a obuvi přes čistící zónu při vstupu do budovy a při vstupu na dané patro
 • změření tělesné teploty při příchodu na jednotlivé patro pracovníkem přímé péče (před každou návštěvou), při TT nad 37˚C  nebude návštěva umožněna
 • podepsání čestného prohlášení o tom, že daná osoba je zdravá a nepřišla do kontaktu s nemocným COVID-19 v posledních 14 dnech
 • dezinfekce rukou po ukončení návštěvy

Pozor změna návštěvní doby:

          středa                                    14:00 hod. – 17:00 hod.

          neděle                                    14:00 hod. – 17:00 hod.

POSTUP PŘI SJEDNÁNÍ TERMÍNU A ČASU NÁVŠTĚVY

Návštěvy u uživatelů jsou povoleny pouze dospělým osobám, v počtu jedné osoby, výjimečně  maximálně dvou osob.

Každou návštěvu je nutné domluvit si předem na daném patře, kde je uživatel ubytován (telefonicky či e-mailem). Volejte denně v době od 13:30 hod. do 14:30 hod.

Telefonické a e-mailové kontakty na sjednání návštěvy:

 1. PATRO - tel: 555 530 838 (1.patro@centrum-pohoda.cz)
 2. PATRO  -tel: 555 530 844 (2.patro@centrum-pohoda.cz)
 3. PATRO  -tel: 555 530 845 (3.patro@centrum-pohoda.cz)

Počet návštěv na daný den je limitován, proto je nutno se předem domluvit na konkrétní den i čas. Maximální doba trvání návštěvy je stanovena na 1 hodinu. U uživatelů v tzv. IZOLACI návštěva nebude umožněná. Tato opatření a pravidla jsou nastaveny a uplatňovány vůči návštěvám tak, aby bylo zajištěno bezpečí a zdraví ohrožených uživatelů sociálních pobytových služeb a personálu. Děkuji za pochopení.

V Bruntále dne 28. 12. 2020

Bc. Jarmila Šíblová, ředitelka