Aktuality

Zaměstnanci centra pomáhají

Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda vyhlásilo veřejnou sbírku v souvislosti s neštěstím, které postihlo Jihomoravský kraj. Konkrétně jsme finančně podpořili S-centrum Hodonín (Domov pro seniory), které ničivé tornádo zasáhlo natolik, že klienti tohoto zařízení museli být evakuováni do okolních sociálních služeb v kraji.

Zaměstnanci centra vybrali 14.438 Kč a tato částka byla 16. 7. 2021 zaslána na účet Jihomoravského kraje (S-centra Hodonín).

Děkujeme tímto zaměstnancům za projev solidarity.