Aktuality

Letní čtení s žáky ZŠ Jesenická Bruntál

V úterý 21. června 2022 proběhlo další z mezigeneračních setkání s žáky ZŠ Jesenická a našimi 34 zúčastněnými uživateli. Setkání bylo opět spojeno s předčítáním připravených textů, tentokrát na téma „Letní čtení“. Oživilo ho prolínání se známými lidovými písničkami nebo pranostikami spojenými právě s létem. Starší žáci ZŠ Jesenická byli podobně jako před Velikonocemi rozděleni do pěti tříčlenných skupinek a předčítali našim uživatelům na všech třech úsecích centra. Na závěr měli pro uživatele zase připravené dárečky, které jim udělaly velkou radost a byly zároveň odměnou za jejich aktivní zapojení do předčítání i zpívání. Na další společné čtení jsme s paní učitelkou Mgr. Henčovou, která vede Čtenářský klub ZŠ Jesenická, domluveni zase na podzim.