Aktuality

Dočasná změna způsobu úhrady

Úhrada za pobyt a stravu bude s ohledem na zákaz návštěv a vstupu cizích osob do zařízení dočasně možná pouze bezhotovostně.

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu (COVID-19) a zákazu návštěv, žádáme rodinné příslušníky, aby úhrady za pobyt uživatelů hradili přímo na účet Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o., a to převodem z účtu na účet nebo složenkou typu A (převod hotovosti na účet).

Potřebné údaje:

Číslo účtu: 107-5832710227/0100 KB
Variabilní symbol: rodné číslo uživatele
Poznámka: uveďte jméno a příjmení uživatele

V případě dotazů kontaktujte sociální pracovníky centra.

Sociální úsek: telefon: 555 530 826

Sociální pracovníci:

Bc. Marcela Matúšů, tel.: 734 417 080, e-mail: matusu@centrum-pohoda.cz

Mgr. Jiří Kočař, tel.: 739 434 427, e-mail: kocar@centrum-pohoda.cz

Děkujeme za pochopení