Aktuality

Centrum nabízí občanům města i občanům přilehlých obcí volná místa v Denním stacionáři

Denní stacionář byl uveden do provozu 1. 4. 2018. Jde o ambulantní sociální službu, která je poskytována lidem, kteří se z důvodu věku, zdravotního postižení, či dlouhodobého duševního onemocnění neobejdou bez neustálé pomoci jiné fyzické osoby. Tito lidé obvykle bydlí doma s rodinou a do služby docházejí jen na určitou část dne. Blízcí, se kterými bydlí, se o ně chtějí starat, ale aby nemuseli celý svůj soukromý i pracovní život podřídit péči o ně, je zde zřízena tato služba. Umožňuje lidem, kteří jsou závislí na pomoci druhých, žít v jejich přirozeném prostředí a zároveň jejich pečovatelům nadále chodit do práce, či se věnovat jiným aktivitám.

 

Stacionář se nachází na ulici Smetanova 21, v Bruntále (budova bývalé mateřské školy) a klienti ho mohou navštěvovat od pondělí do pátku od 6.30 hod. do 17 hod., přičemž klient si sám určí, kdy chce stacionář navštívit – denně, některé dny v týdnu, dopoledne, odpoledne apod. Celková délka pobytu v zařízení je zcela individuální.

 

Ve stacionáři je klientům zajištěna strava (snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina), dovoz do stacionáře nebo odvoz ze stacionáře (dle požadavku klienta), pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. cvičení paměti, zpívání, rukodělné práce, lehké cvičení apod.) a sociálně terapeutické činnosti (aktivity, které udržují nebo rozvíjejí schopnosti uživatele, především v oblastech sebeobsluhy). Kromě těchto činností, pokud to bylo možné, jezdily pracovnice s klienty na výlety mimo Bruntál, společně s klienty chodily na procházky po Bruntále, navštěvovaly s nimi cukrárnu apod. Tím, že je Denní stacionář v těsné blízkosti Mateřské školy, proběhlo i několik mezigeneračních setkání klientů stacionáře s dětmi z MŠ. Velmi rádi klienti tráví čas v přilehlé zahradě.

 

Denní stacionář je placená sociální služba, přičemž klienti si hradí stravu, sociální služby (dle stupně závislosti a počtu strávených hodin a dnů ve stacionáři) a dopravu do stacionáře.

Ceník úhrad je k dispozici na webových stránkách centra www.centrum-pohoda.cz.

 

Minulý rok poznamenala činnost Denního stacionáře pandemie koronaviru, kdy stacionář byl rozhodnutím vlády od března do poloviny června uzavřen. I když byla od 19. 6. 2021 činnost stacionáře plně obnovena, mnoho stávajících klientů má ještě nyní z možné nákazy obavy a někteří přestali stacionář dočasně navštěvovat. Chtěli bychom ubezpečit všechny klienty a také nové zájemce, že služba ve stacionáři je poskytována za dodržování přísných hygienicko-epidemických opatření a děláme vše pro to, abychom možnost nákazy koronavirem co nejvíce eliminovali.

 

V současné době rádi přivítáme nové klienty, kteří si mohou podat do stacionáře žádost na tiskopise „Žádost o poskytnutí sociálních služeb denního stacionáře“, který je možno stáhnout na webových stránkách Centra pohoda www.centrum-pohoda.cz, sociální služby-Denní stacionář-Dokumenty ke stažení nebo je možno si ho vyzvednout přímo na sociálním úseku Centra Pohoda, Okružní 16, Bruntál.

Bližší informace sdělí vedoucí sociálního úseku Bc. Marcela Matúšů, tel.: 734 417 080, e-mail: matusu@centrum-pohoda.cz.