Aktuality

Návštěvy uživatelů - změna od 20. 3. 2021

Centrum Pohoda upozorňuje na změnu:

Změna se týká možností osob navštěvujících uživatele.

Návštěvu bez nutného testu mohou absolvovat i ty osoby, které prokáží, že mají komplexní očkování proti COVID-19 a očkování bylo ukončeno před více než 14 dny.

Nadále realizujeme rezervační systém, kapacita návštěv je omezená, je nutné se předem domluvit na konkrétní den i čas. Maximální doba trvání návštěvy je stanovena na 1 hodinu. U uživatelů v tzv. IZOLACI návštěva nebude umožněna.

 Všeobecné podmínky pro Vás, navštěvující osoby:

 • návštěva je umožněna, pokud si návštěvník přinese potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19 ne staršího 90 dnů, doklad od praktického lékaře nebo SMS
 • návštěva je umožněna, pokud se navštěvující osoba prokáže dokladem negativním RT-PCR testem nebo antigenním testem, ne starším 48 hodin (POC testy provádí Podhorská nemocnice a. s. Bruntál), doklad vyhotovený laboratoří nebo praktickým lékařem, SMS
 • návštěva je umožněna, pokud návštěvník prokáže, že byl kompletně očkován, a to před více než 14 dny
 • pokud nemá navštěvující osoba test nebo neprodělala COVID-19, nebo není kompletně očkována, a to před více než 14 dny, jsme připraveni provést antigenní test v našem zařízení, ale pouze v neděli.
 • při vstupu do zařízení a po celou dobu návštěvy musí být návštěvník s ochranným prostředkem dýchacích cest, a to buď respirátorem  FFP2 bez výdechového ventilu nebo KN95 bez výdechového ventilu. Pokud možno je nutné dodržovat minimálně 2 metry rozestup od uživatele, popř. personálu zařízení sociální služby
 • důkladná dezinfekce rukou a obuvi přes čistící zónu při vstupu do budovy a při vstupu na dané patro
 • změření tělesné teploty při příchodu (před každou návštěvou); při TT nad 37˚C  nebude návštěva umožněna
 • podepsání čestného prohlášení o tom, že daná osoba je zdravá a nepřišla do kontaktu s nemocným COVID-19 v posledních 14 dnech
 • dezinfekce rukou po ukončení návštěvy

Návštěvní doba:

pondělí-pátek                 14:00 hod. – 16:00 hod.

neděle                                      14:00 hod. – 16:00 hod.

POSTUP PŘI SJEDNÁNÍ TERMÍNU A ČASU NÁVŠTĚVY

Návštěvy u uživatelů jsou povoleny pouze dospělým osobám, v počtu jedné osoby, výjimečně maximálně dvou osob.

Každou návštěvu je nutné domluvit si předem na daném patře, kde je uživatel ubytován (telefonicky či e-mailem). Volejte pondělí – pátek v době od 09:00 hod. do 10:00 hod.

Telefonické a e-mailové kontakty na sjednání návštěvy:

 1. PATRO   tel: 555 530 838  1.patro@centrum-pohoda.cz
 2. PATRO   tel: 555 530 844  2.patro@centrum-pohoda.cz
 3. PATRO   tel: 555 530 845  3.patro@centrum-pohoda.cz

Děkuji za pochopení.              V Bruntále dne 19. 3. 2021         Bc. Jarmila Šíblová, ředitelka v. r.