Aktuality

Plánované setkání vedení centra s uživateli a rodinnými příslušníky 9. října 2019

Ve středu 9. října 2019 od 14,30 hodin proběhne ve společenském sále centra společné setkání vedení centra s uživateli a jejich rodinnými příslušníky. Zájmem organizace je zkvalitnit poskytované sociální služby, zvýšit komunikaci mezi uživateli, příbuznými a vedením centra. Za organizaci se jednání zúčastní Bc. Jarmila Šíblová, ředitelka, Dana Svobodová, vedoucí úseku zdravotní péče, Miroslava Sedláková, vedoucí úseku přímé péče a PhDr. Renata Mecnerová, koordinátorka volnočasových aktivit.