Aktuality

Přednáška o Kambodži

Ve středu 1. listopadu 2023 se uživatelé centra a uživatelé z denního stacionáře zúčastnili přednášky manželů Poulíkových, kteří všem zpříjemnili dopoledne svými cestovatelskými zážitky, doprovázenými poutavými fotografiemi a videi. Manželé Poulíkovi jsou zkušení cestovatelé, kteří Kambodžu procestovali od severu k jihu a o každém jejich zastavení nám povyprávěli spoustu zajímavostí i místních tradic. Nejzajímavější pro všechny přítomné byla informace o kambodžském králi. Kambodžský král Norodom Sihamoni žil a studoval dvanáct let v Praze a dodnes mluví plynně česky a Českou republiku považuje za svůj druhý domov.

Na závěr přednášky byl prostor pro zvídavé otázky uživatelů, které cestovatelé ochotně zodpověděli.