Aktuality

Koncept Bazální stimulace

Centrum usiluje o certifikaci v konceptu Bazální stimulace.

Metoda Bazální stimulace byla v centru zavedena v roce 2013 a v současné době centrum usiluje o získání certifikace. Bazální stimulace je určena všem klientům, kteří mají narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu, např. nemocní po poranění mozku, nemocní s Alzheimerovou chorobou, senioři s poruchou mobility, zdravotně postižení apod. Bazálně stimulující péče je individuální, zohledňuje jedinečnost ošetřovaného, jeho zkušenosti a historii. Je poskytována s ohledem na věk, schopnosti a stav nemocného. Do procesu se aktivně zapojují příbuzní klienta.

U klientů s nezvratnými změnami tělesného a duševního stavu výrazně podporuje kvalitu jejich života.

Aby centrum mohlo požádat o certifikaci, je podmínkou, aby bylo v konceptu Bazální stimulace proškoleno 70% pracovníků v základním kurzu a 40% pracovníků v nástavbovém kurzu.

 V současné době zbývá proškolit v základním kurzu 7 pracovníků a v nástavbovém kurzu 12 pracovníků a do týmu je nutné začlenit také zdravotní sestru. Budou-li splněny tyto podmínky, pak může centrum v příštím roce požádat o certifikaci v Bazální stimulaci.