Aktuality

Poděkování

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří obdarovali na Vánoce naše klienty nebo jim zpříjemnili adventní čas.

Poděkování patří studentkám Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Bruntál, třídy 2. A, pod vedením paní učitelky Ing. Antonie Jiskrové, které uspořádaly ve škole vánoční sbírku pro Centrum Pohoda a vybraly téměř 4.500 Kč. Za vybrané peníze nakoupily hrníčky, na které navrhly a vytvořily potisk a za zbytek peněz koupily dárkové koše. Všechny dárky byly slavnostně  předány 18. 12. 2019 přímo v Centru Pohoda a klienti byli mile překvapeni a potěšeni.

Členky spolku Aktivní senioři Bruntálu se zapojili do projektu Klub ponožka. Smyslem tohoto projektu bylo, že senioři pletou ponožky pro babičky a dědečky z domovů pro seniory. Aktivní seniorky pletly ponožky již od června a v prosinci předaly ředitelce Centra Pohoda, Bc. Šíblové 46 párů ponožek, které byly předány klientům centra. Za tento počin patří Aktivním seniorkám velké poděkování.

Tak jako každý rok, v prosinci byl pro klienty centra připraven bohatý adventní program, během kterého je téměř každý den potěšili svým vystoupením děti z mateřských škol, žáci základních škol nebo studenti středních škol. Děkujeme všem za milá hudební a taneční vystoupení, kterými zpříjemnili našim klientům adventní čas.

Centrum Pohoda se letos potřetí zapojilo do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. V průběhu celého prosince byly klientům centra zasílány krásné dárečky, za což patří všem dárcům poděkování za jejich vstřícnost a štědrost. Klienti měli z dárků velkou radost a někteří se neubránili slzám dojetí.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem dobrovolníkům, kteří během celého roku navštěvovali ve svém volném čase, bez nároku na jakýkoliv honorář naše klienty a svou přítomností jim zpříjemňovali pobyt a snižovali u nich pocit osamění.

Soubory ke stažení

SKMBT_C22020070309360.pdf SKMBT_C22020070309360.pdf 287 kB