Aktuality

Uživatelé centra oslavili Den seniorů

V úterý 4. září 2023 se uživatelé již tradičně sešli v zahradním areálu Centra Pohoda, aby společně oslavili Den seniorů.

Akci zahájila ředitelka centra Bc. Jarmila Šíblová, která všechny přivítala a popřála jim, aby strávili příjemné odpoledne. Úvodního slova se ujal také starosta Bruntálu Bc. Martin Henč, který přítomné pozdravil a popřál všem především pevné zdraví.

V rámci kulturního programu mohli uživatelé zhlédnout taneční vystoupení dětí z Taneční školy Stonožka Bruntál, které vystupovaly pod vedením pí Dagmar Vlachynské. Stonožky se střídaly s ženami ze spolku Aktivní senioři Bruntálu, které si pro uživatele také připravily několik tanečních vystoupení. Druhou polovinu programu vyplnila cimbálová muzika Vedrovci z Opavy, která vystupovala v centru již minulý rok a pro velmi pozitivní ohlas ze strany uživatelů jsme hudebníky pozvali i v tomto roce.

Akce se účastnili také senioři ze spřátelených Domovů pro seniory, a to z Krnova a Vrbna pod Pradědem, kteří uživatelům našeho zařízení přivezli milé dárečky, za což jim patří poděkování.

Celé odpoledne se neslo v přátelském duchu, pro uživatele i hosty bylo připraveno bohaté občerstvení a dobrou náladu podpořilo i teplé a slunečné počasí.