Aktuality

Zákaz návštěv od 20.9.2021 do odvolání

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, Územního pracoviště Bruntál je ode dne  20. 9. 2021 zákaz návštěv

do odvolání z důvodu vyloučení virové infekce.

 

 

V Bruntále dne 20. 9. 2021                                                                                                     v. r. Bc. Jarmila Šíblová, ředitelka