Aktuality

Virtuální prohlídka centra

Ve dnech 5. – 11. října 2020 Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR vyhlásila již XII. Týden sociálních služeb. V rámci tohoto týdne se poskytovatelé sociálních služeb mohou připojit k celostátnímu dni otevřených dveří.

Centrum Pohoda pravidelně pořádalo Den otevřených dveří, kdy jsme nabídli návštěvníkům komplexní prohlídku centra s komentářem, předvedli ukázky výrobků našich uživatelů, poskytli informace týkající se přijetí uživatele do našeho zařízení apod.

Letos, vzhledem k aktuálnímu vývoji šíření onemocnění COVID-19 jsme se rozhodli využít jiné formy zpřístupnění Centra Pohoda veřejnosti, a to online prohlídkou.  

Klikněte na tento Odkaz  a prohlédněte si zařízení alespoň touto cestou.

Pokud byste měli dotazy ohledně podmínek, za jakých jsou přijímáni do zařízení noví klienti, kontaktujte vedoucí sociálního úseku Bc. Marcelu Matúšů, která ráda Vaše dotazy zodpoví. E-mail: matusu@centrum-pohoda.cz